Archaic Smile I'm Fairy Strange Sticker

I'm Fairy Strange sticker by Archaic Smile.
3 x 5 inches.